عنوان مرکز تلفن آدرس
اردبیل 1 045-33238900 میدان ورزش – روبروی بیمارستان بوعلی – داخل پارک کودک
اردبیل 2 045-33516061 شهرک سبلان – فاز 2 – خیابان فردوسی
اردبیل 3 045-33844848 شهرک سینا – آخرخیابان مادر
اردبیل 4 045-33477766 محله اسلام آباد – وحدت 4 – کوچه شهید فخری زاده
اردبیل 5 045-33248217 اردبیل – میدان ججین – پارک فردوس
اصلاندوز 045-32742260 میدان ا – پشت پمپ بنزین – خیابان شهید مطهری
انگوت 045-32652419 خیابان شهید ذاکر – پایینتر از مدرسۀ الزّهرا (س)
بیله سوار 045-32825103 خیابان امام – روبروی ساختمان هلال احمر
پارس آباد 1 045-32723242 خیابان امام – 35 هکتاری – بالاتر از ادارۀ ثبت
پارس آباد 2 045-32730800 میدان آزادی- شهرک زیتون
جعفرآباد 045-32883400 خیابان شهید بهشتی-نبش میدان کانون
خلخال 045-32430173 خیابان 22 بهمن – جنب بانک صادرات
دولت آباد 045-32347333 دهستان دولت آباد – خیابان معلم
گرمی 045-32640070 خیابان امام – پشت فرمانداری – روبروی بنیاد شهید
مشکین شهر 1 045-32523400 خیابان قاسمیه - پارک استاد شهریار
مشکین شهر 2 045-32534008 خیابان امام خمینی – روبروی پادگان شهید بیگلری
مشکین شهر 3 045-32595500 دهستان آلنی
موران 045- بخش موران - زهرای گرمی
نمین 045-32324195 میدان شهدا – جنب ادارۀ بهزیستی
نیر 45-32284181 میدان بسیج – جنب اداره بهزیستی
هشتجین 045-32482012 خیابان امام خمینی – جنب شهرداری
کوثر1 45-32922688 روبروی مسجد جامع
کوثر2 045-32923823 پارک جنگلی فدک
رضی 045-32582278 خیابان شهرداری - جنب اداره ثبت احوال
کتابخانه پستی مشکین شهر خیابان قاسمیه - پارگ استاد شهریار
کتابخانه سیار شهری مشکین شهر خیابان امام خمینی - روبروی پادگان شهید بیگلری
کتابخانه سیار روستایی شماره 3 اردبیل محله اسلام آباد - وحدت 4 -کوچه شهید فخری زاده
کتابخانه سیار روستایی شماره 4 اردبیل شهرک سینا - آخر میدان مادر
کتابخانه سیار شهری اردبیل اردبیل- میدان ججین - پارک فردوس
کتابخانه پستی اردبیل اردبیل- میدان ججین - پارک فردوس
کتاتبخانه سیار روستایی پارس آباد خیابان امام- 35 هکتاری- بالاتر از اداره ثبت
کتابخانه سیار روستایی گرمی خیابان امام- پشت فرمانداری - روبروی بنیاد شهید
کتابخانه سیار روستایی نمین میدان شهدا- جنب اداره بهزیستی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت