برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

 

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17062266102

برگزاری جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

http:\\tehran-aniamfestival.ir

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

http:\\kanoonfest.ir

17062266105

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک)

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062266101

برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062266106

 

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022265101

امداد فرهنگی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17062270000

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

 

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17022267000

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان

 

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

تولید و حمایت از تولی محتوای فرهنگی و هنری مناسب برای کودکان و نوجوانان

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17022268101

تولید پویانمایی(انیمیشن) کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

17022268102

تولید تئاتر کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022268100

تولید فیلم(سینمایی، مستند، کوتاه)کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

170222268103

تولید موسیقی کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022268104

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 


حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی در کشور

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

17062269105

صدور تائیدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062269101

صدور گواهی ثبت طرح اسباب بازی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062269104

صدور مجوز پخش تیزر کودک و نوجوان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

ارائه خدمات آموزش زبان های خارجی

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

http:\\ili.ir

 

18052271101

تولید و انتشار محصولات آموزشی زبان های خارجی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت